Jučer je objavljen Program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. - 2027. čime je propisan rok od tjedan dana za javno savjetovanje sa zainteresiranima - civilnim društvom, interesnim skupinama i građanima. Rok za podnošenje komentara je samo tjedan dana, a u sadržaju Programa nisu uključene pojedine mjere koje bi pridonijele očuvanju našeg Jadrana i suočavanju s problemom prekomjernog izlova ribe. Tako kratko razdoblje za javno savjetovanje s građanima oko teme za jedan od najvažnijih sektora gospodarstva i turizma u Hrvatskoj je, u najmanju ruku, podcjenjivački. A i predložene mjere u Programu nisu u potpunom skladu s obvezama preuzetim iz europskih legislativa o 30% zaštićenih morskih područja do 2030. kao i dugoročnom smanjenju prekomjernog izlova.

Jučer je objavljen Program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. - 2027. čime je propisan rok od tjedan dana za javno savjetovanje sa zainteresiranima - civilnim društvom, interesnim skupinama i građanima. Rok za podnošenje komentara je samo tjedan dana, a u sadržaju Programa nisu uključene pojedine mjere koje bi pridonijele očuvanju našeg Jadrana i suočavanju s problemom prekomjernog izlova ribe. Tako kratko razdoblje za javno savjetovanje s građanima oko teme za jedan od najvažnijih sektora gospodarstva i turizma u Hrvatskoj je, u najmanju ruku, podcjenjivački. A i predložene mjere u Programu nisu u potpunom skladu s obvezama preuzetim iz europskih legislativa o 30% zaštićenih morskih područja do 2030. kao i dugoročnom smanjenju prekomjernog izlova.

Potrebno je mnogo više mjera povezanih s obnavljanjem i očuvanjem mora i morskog okoliša. Takve vrste mjera mogu donijeti veliku korist kako ribarstvu tako i priobalnom stanovništvu, što odražava potrebu korištenja javnog novca za javna dobra. Uključivanje ribara i savjetovanje s njima uz prepoznavanje i promicanje dobre prakse tijekom cijelog procesa ključno je za njihovo sudjelovanje i uspješnu provedbu mjera.

„Novi program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. - 2027. ne spominje nikakvo povećanje financijskih sredstava za izradu stručnih podloga za proglašenje zaštićenih područja, što je omogućeno novim europskim fondom, a izrazito važno za naše javne ustanove za upravljanje i održavanje zaštićenih dijelova prirode. Izrazito je bitno dobro upravljati tim područjima, a posebice imati učinkovit nadzor na moru jer bez kontrole nema niti zaštite. Uz to je i teže uvjeriti dionike na uspostavu novih zaštićenih područja kada se niti postojeća zaštita i ograničenja u ribolovu ne provode učinkovito. Ali moramo krenuti od nekuda.“ - tvrdi Matić.

Fred Matić: „Ne znam prema kojim su se kriterijima nadležni iz Ministarstva vodili prilikom određivanja roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, jer se radi o opsežnom dokumentu koji govori o šestogodišnjem razvoju ribarstva u Republici Hrvatskoj. To nije odluka tipa koji okus sladoleda kupiti - vaniliju ili čokoladu, nego strateški dokument koji govori o jednoj od najznačajnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj i koji, ako ništa drugo, zahtjeva punu ozbiljnost u pristupu.“

Krajnje je neodgovorno - prema građanima i građankama koji se bave ribarstvom ili koje ova tema interesira - propisati rok od tjedan dana za javno savjetovanje, odnosno za slanje komentara. Građanima se ovim putem ne pruža odgovarajuća prilika da detaljno prouče i jasno iskažu svoje mišljenje o jednoj od naših najvitalnijih gospodarskih grana za razdoblje do 2027. godine. Unatoč kratkom roku koje je propisalo Ministarstvo, pozivam sve zainteresirane građane da pošalju svoje prijedloge unaprjeđenja i poboljšanja predloženog Programa.