Odbori

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM)

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM) ima veliku ulogu u Europskom Parlamentu i Uniji u promicanju i ostvarenju rodne ravnopravnosti. Nadležnost Odbora se može podijeliti u sedam točaka: određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima; promicanje prava žena u trećim zemljama; politika jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu; uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola; provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike; praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena te poticanje svijesti o pravima žena.

Kao zamjenski član aktivno sudjelujem u sastancima FEMM odbora koji se održavaju nekoliko puta mjesečno, kao i u planiranju i provedbi službenih dokumenata, misija, saslušanja i slično. Unutar odbora, uz članove/ice Parlamenta, sudjeluju brojne nevladine organizacije koje organiziraju radionice i konferencije na aktualne teme FEMM odbora. Moji prioriteti unutar Odbora su teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena te borba protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT)

Odbor za kulturu i obrazovanje (CULT) razmatra potrebe građana u području kulture, aktivno promiče kulturne djelatnosti, zaštitu i očuvanje kulturnih vrijednosti, te povećanje obrazovnih mogućnosti u zemljama Europske unije.

Odbor CULT djeluje kroz šest aspekata: očuvanje kulturne baštine i razmjene te umjetničke ostvaraje u Europskoj uniji; unaprjeđenje školskih sustava obrazovanja i programa cjeloživotnog učenja; razvoj audiovizualnih politika i njihovog povezivanja s obrazovnim informacijskim sustavima; usklađivanje razvoja sportske i zabavne politike s dodatnom politikom za mlade; poduzima radnje za povezivanje informacija i medijske politike te surađuje s trećim zemljama na područjima kulture i obrazovanja.

Moji prioriteti u CULT Odboru, čiji sam redovan član, su teme pomirenja kao kulturnog nasljeđa u RH i EU te promicanje značaja i važnosti građanskog odgoja i obrazovanja.

Odbor za ribarstvo (PECH)

Odbor za ribarstvo (PECH) Europskog parlamenta zadužen je za djelovanje i razvoj zajedničke ribarske politike, te očuvanje ribolovnih resursa, ali i upravljanje financijskim instrumentima u tom području. Kao potpredsjednik odbora aktivno radim na politikama koje u prvi plan stavljaju održivo, odgovorno ribarstvo i očuvanje prirode.

Tijekom cijelog svog mandata zalažem se za obnovu morskih područja bez kojih neće biti ni povećanja ribljeg fonda, koje je u Mediteranu posebno ugroženo, a samim time ni posla za ribare. Jedino će obnova prirode osigurati dugoročnu opskrbu hranom iz mora i samim time spriječiti gubitak poslova u ribarstvu i osigurati ekonomsko preživljavanje svakog ribara i njegove obitelji. Uz inflaciju i povećanje cijena energenata, naši ribari često niti nemaju što loviti jer su nam morska dna presušena i ribe jednostavno nema kao što je bilo nekada.

Pritom glavni cilj mora biti osigurati dugoročnu opskrbu hranom, a ne poticanje neodrživog i nezakonitog ribolova koji će nastaviti osiromašivati naše morske vrste i dodatno narušiti njihova ugrožena staništa. Jedino tako ćemo pomoći našim ribarima da se nastave baviti svojim poslom u budućnosti, ali i omogućiti nama da nastavimo jesti ovu zdravu namirnicu u nadolazećim godinama u istim količinama i po istoj cijeni.

Izaslanstvo za odnose s Crnom Gorom (D-ME)

Izaslanstvo za odnose s Crnom Gorom (D-ME) dio je posebnog foruma – Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji okuplja izabrane predstavnike iz europskog i crnogorskog zakonodavstva. Dvanaestočlano izaslanstvo D-ME, osnovano 2014. godine, predstavlja polovinu ovog Odbora koji se javno sastaje dva puta godišnje.

Delegacija je aktivno uključena u pripremu sastanaka i rješavanje svih tema važnih za odnose Europskog parlamenta sa Skupštinom Crne Gore. Rad Delegacije pokriva sve aspekte pristupanja Crne Gore Europskoj uniji. Konkretan fokus usmjeren je na funkcioniranje demokratskih institucija u zemlji, na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, te na socijalne politike i zaštitu okoliša. Posebna pažnja posvećena je vladavini zakona i zaštiti temeljnih sloboda.

Cilj nam je podržati Crnu Goru na njenom putu pridruživanja, te ju pripremiti na prava i obveze koje će za nju proizaći stjecanjem punopravnog članstva u našoj zajednici. U ovoj Delegaciji sudjelujem kao zamjenski član.

Delegacija Europskog parlamenta za odnose s Arapskim poluotokom (DARP)

Kao redovan član sudjelujem u radu Delegacije Europskog parlamenta za odnose s Arapskim poluotokom (DARP). Radi se o stalnom tijelu Europskog parlamenta koje pokriva
međuparlamentarne odnose s Bahreinom, Kuvajtom, Omanom, Katarom, Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jemenom, kao i Kontakt skupinom Zaljevskog vijeća za suradnju (GCC).

Pored redovnih sastanaka unutar Europskog parlamenta, Delegacija održava bilateralne međuparlamentarne susrete sa svakom od zemalja Arapskog poluotoka, kao i s Kontakt skupinom
Zaljevskog vijeća za suradnju. Ti susreti doprinose jačanju odnosa između Unije i zaljevskih zemalja, poboljšavajući suradnju u nekoliko područja politike i produbljujući međusobno razumijevanje.

Kao jedno od diplomatskih oruđa Europskog parlamenta, DARP ističe političke prioritete Parlamenta, doprinoseći zastupanju Europske unije u Zaljevu i promicanju vrijednosti na kojima je ona utemeljena – načela slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i vladavine zakona. Delegacija aktivno radi na održivom i mirnom razvoju regije, održava dijalog o pitanjima zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, te se snažno fokusira na osnaživanje društva u kojem se uloga
žena jača.