Ciljevi mandata

Kao hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, spremno sam prihvatio odgovornost aktivnog rada na promicanju europskih vrijednosti, poštivanja ljudskih prava i dostojanstva svakog čovjeka. Tijekom mandata ću nastojati kroz sudjelovanje u radnim odborima Parlamenta usmjeriti svoje napore prema postizanju tih ciljeva.

Član sam parlamentarnih Odbora za ribarstvo (PECH), Odbora za kulturu i obrazovanje (CULT) i Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM). U PECH odboru radit ću za dugoročne interese hrvatskih ribara te zaštite naših mora i očuvanja biološke raznolikosti.

Zbog važnosti uloge građanskog odgoja i obrazovanja te njihova značaja u društvu, moji ciljevi u CULT odboru bit će usmjereni upravo jačanju tih vrijednosti. Također, agilno ću raditi na temama pomirenja kulturnog naslijeđa Republike Hrvatske i Europske unije.

Kroz FEMM odbor predano ću se zalagati za rodnu ravnopravnost, a u fokusu će mi biti seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, i borba protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

Posebno želim naglasiti i nekoliko vanjskopolitičkih tema kojima se bavim kroz članstvo u delegacijama Europskog parlamenta; Delegaciji za odnose s Crnom gorom (D-ME) i Delegaciji za odnose s Arapskim poluotokom (DARP). Ističem podršku Crnoj Gori na putu pridruživanja u EU i u pripremanju na preuzimanje prava i obveza koje će za nju proizaći stjecanjem punopravnog članstva u našoj zajednici. Posebna mi je čast kroz održavanje odnosa s Arapskim poluotokom raditi na promicanju vrijednosti slobode, demokracije, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i vladavine prava izvan granica EU-a.

Čvrsto vjerujem da Republika Hrvatska i njeni građani mogu ostvariti svoju budućnost kroz članstvo u EU, stoga ću svoj zastupnički položaj uložiti u ostvarenje i učvršćenje hrvatskih nacionalnih interesa u Europi.

 

Moj konačni cilj je doživjeti ravnopravnu europsku Hrvatsku sretnih ljudi!