„Ilegalni ribolov može dovesti do gubitka poslova i prihoda, ali i ugroziti gospodarsku stabilnost lokalnih zajednica.“- napominje Fred Matić, potpredsjednik Odbora za ribarstvo i autor rezolucije o utjecaju nezakonitog ribolova na sigurnost hrane, koja je danas usvojena u Europskom parlamentu. 

Posljedice nezakonitog ribolova protežu se i na ekonomske aspekte ribarske industrije. Mnoga hrvatska manja mjesta ovise o ribolovu kao primarnoj djelatnosti koja im osigurava prihode i egzistenciju. Kada riblje populacije opadnu zbog nezakonitog ribolova, to rezultira ne samo gubitkom radnih mjesta u ribarstvu već i ekonomskim padom u lokalnim zajednicama. Nezakoniti ribolov često dovodi do degradacije morskog okoliša, ugrožavajući ne samo ribe već i druge morske organizme. Kada su morski ekosustavi narušeni, izazove se lančana reakcija koja može potaknuti smanjenu dostupnost hrane kao i gubitak biološke raznolikosti u Jadranu. „Hrvatska ima dugu tradiciju ribarenja, ključnu za naše gospodarstvo i kulturu. Upravo zbog toga nelegalni ribolov u Hrvatskoj može stvoriti veće probleme za naše ribarstvo nego u drugim državama.“ - tvrdi eurozastupnik. 

Rezolucija koja je danas usvojena vrlo je usklađena s novom Uredbom o kontroli ribarstva i podsjeća države članice da im je europski fond za ribarstvo na raspolaganju, a sve u svrhu praćenja i kontrole ilegalnih aktivnosti na moru. Korištenje ilegalnih ribolovnih alata uvelike utječe na devastiranje morskog okoliša, kao i povećanja slučajnog ulova i ujedno smanjenja biološke raznolikosti našeg ribljeg fonda. Upravo je to jedan od glavnih razloga zašto se ove godine uz novu Uredbu o kontroli ribarstva, donosi i Uredba o obnovi prirode. EU je preuzela odgovornost u borbi protiv nezakonitog ribolova, a obnova prirode igra ogromnu ulogu u dugoročnoj opskrbi morske hrane te sprječavanju gubitka radnih mjesta u ribarskom, turističkom i prehrambenom sektoru. „U situaciji kada su pojedina morska staništa devastirana, a ništa se godinama ne poduzima, prioritet nam je usmjeren na borbu protiv nezakonitog ribolova, te na obnovu morskih staništa i biološke raznolikosti. Kada se morska staništa obnove, naglo će se povećati i riblji fond i osigurati dugoročna opskrba ribom.“ - zaključuje Matić.