Potaknuti netočnim i neutemeljenim izjavama euroskeptika iz redova HDZ-a u Europskom parlamentu, primorani smo reagirati i pojasniti rezultat današnjeg glasanja u Europskom parlamentu. Naime, današnje glasanje o rezoluciji koja određuje stav Europskog parlamenta o mogućoj izmjeni temeljnih ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu je sa zahtjevima i očekivanjima građana.

Uzimajući u obzir izjave HDZ-ovaca, šokirani smo činjenicom da su upravo oni ti koji su glasali protiv ključnog amandmana o vetu te ga tom odlukom i pomogli srušiti. Tekst amandmana br.38, a protiv kojeg su HDZ-ovci većinski bili, prilažemo u nastavku:

4.b brani načelo jednakosti među državama članicama (jedna država, jedan glas) i pravo veta u svim pitanjima koja se smatraju od temeljnog interesa za zaštitu prava na razvoj, suverenitet i neovisnost svake države članice;

Nejasno ostaje s kojim dijelom HDZ-a mi danas raspravljamo jer je veći dio HDZ-ovih zastupnika glasao protiv gore spomenutog teksta - za razliku od SDP-ove delegacije.

Podržali smo konačni tekst Rezolucije jer se njome, između ostalog, traži:

• Zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda

• Jačanje socijalne zaštite naših građana

• Osnaživanje zajedničke borbe u javnom zdravstvu

• Manji broj blokada u Vijeću

• Veća transparentnost u Vijeću na način da se objavljuju stajališta država članica o zakonodavnim pitanjima

• Veća uloga građana u donošenju odluka na EU razini

Zaključno, zaista je tragikomično da HDZ-ovci optužuju bilo koga za izdaju nacionalnih interesa kada smo na mnogim primjerima vidjeli da su europske institucije predvođene uredom europske javne tužiteljice jedini korektiv HDZ-ovoj vladavini koja redovito nacionalne interese podređuje interesima svoje stranke i članova.