U prvoj godini mandata kao zastupnik u Europskom parlamentu sam aktivno sudjelovao kao član u 3 Odbora te podnio 126 amandmana na razne izvješća i rezolucije.

Izvjestitelj sam Europskog parlamenta i Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu za:

• Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena

• Revitalizaciju ribljih fondova u Mediteranu

• Ribarski sporazum Senegala i EU-a

• Integraciju Roma

• Mišljenje o EU strategiji rodne ravnopravnosti

Putovao sam na 2 službene misije, u Palma de Mallorcu i Zagreb, u svojstvu člana Odbora za ribarstvo i Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost te postavio 9 pitanja Europskoj komisijina teme budućnosti Erasmus+ programa, zaštite reproduktivnih prava žena, pomoći ribarima u borbi protiv gubitka riba i ostalih tema za koje su me građani i građanke upozorili da im trebaju odgovori. Održao sam preko 50 sastanaka sa stručnjacima i stručnjakinjama iz civilnog sektora i politike; kolegicama i suradnicama iz digitalnog, ribarskog, obrazovnog sektora, znanstvenicima i eksperticama iz područja rodne ravnopravnosti, obrazovanja i kulture.

Također sam otvorio natječaj za plaćeno stažiranje i zaprimio preko 50 prijava mladih ljudi iz Hrvatske i Europe, a dosad je u mom uredu stažiralo 5 mladih osoba iz Hrvatske koji su stekli znanja o funkcioniranju Europske unije i procesima unutar europskih institucija. Redovno komunciram sa građankama i građanima te izvještavam o svom radu, najviše preko društvenih mreža na kojima sam imao preko 1000 objava.