Eurozastupnik Fred Matić, izvjestitelj Socijalista i demokrata bit će zadužen za novu Uredbu o obnovi prirode unutar EU-a. Gubitak flore i faune diljem Europe nastavlja se zabrinjavajućom brzinom, a glavni razlog je i dalje ljudski faktor uz sve brže klimatske promjene. Nova, ambiciozna Uredba naslanja se na europsku Strategiju o bioraznolikosti za 2030., kojoj je glavni cilj zaštititi 30% šuma i mora unutar EU-a, a postavljeni ciljevi obnove prirode bit će pravno obvezujući za sve države članice.

„Posebice me brine situacija u Hrvatskoj, i to na moru, jer se ne mičemo s mrtve točke. Stoga ću i dalje nastaviti inzistirati da se u Jadranskom moru proširi mreža područja ograničenog ribolova po uzoru na područje Jabučke kotline. To područje je dokaz kako mjere utječu na brzinu oporavka morskog ekosustava ako se pokaže volja - broj oslića, kozica i škampi narastao je dva do tri puta u odnosu na prijašnje stanje.“ - napominje Matić.

Moguća su i druga rješenja za Jadran koja bi zadovoljila trenutačno postavljene ciljeve, a ne bi imala negativan utjecaj na naše ribare koji su ionako u problemima zbog trenutačnog stanja cijena plavog dizela i poremećaja tržišta. Dugoročno održiva i trenutačno nužna ideja je da se naš cijeli isključivi gospodarski pojas proglasi zaštićenim morskim područjem.

Tim potezom bi zakonski zaštitili 30% i više morskog područja i zadovoljili dogovorene obveze. Očuvali bi i revitalizirali morski ekosustav, budući da su najveća mrijestilišta pridnenih populacija riba i drugih morskih organizama otvorenog mora upravo na tom području, a ionako je prirodni smjer kretanja tih morskih organizama prema hrvatskom priobalju. Iskoristili bi financijska sredstva iz novog Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (2021. - 2027.) predodređena za proširenje zaštićenih morskih područja. Ribari bi i dalje nastavili nesmetano loviti na mjestima gdje to inače čine jer 94% naše flote čine male brodice koje ne love unutar isključivog gospodarskog pojasa jer im je predaleko i samim time financijski neisplativo, a ujedno i zabranjeno pomorskim propisima koji ne dozvoljavaju tim plovilima toliko udaljavanje od obale.

Moramo nastaviti raditi na ostvarivim, opipljivim politikama koje će nam olakšati obnovu ekosustava. Upravo to i jest cilj ovog dokumenta koji će omogućiti državama hitno djelovanje i početak obnove prirode na temelju obvezujućih ciljeva koji se već mogu mjeriti i pratiti.

S poštovanjem,

Predrag Fred Matić
Zastupnik u Europskom parlamentu