Europska komisija predstavila alat koji će osigurati pristup informacijama o dostupnim sredstvima za financiranje, Matić naglašava: „Ovo je prvi korak oporavka kulturnog sektora Europske unije.“

Europska komisija predstavila je novi alat kojim olakšava pristup informacijama o mogućnostima financiranja za kulturne i kreativne sektore Europske unije u razdoblju 2021.-2027. Cilj alata, odnosno interaktivnog vodiča je pomoć u identifikaciji najprikladnijih izvora potpora EU-a za projekte iz područja kulturnog i kreativnog sektora. Nakon što kulturnjaci i njihove organizacije odgovore na jednostavan upitnik, mogu lako pronaći najadekvatniji dostupan proračun i naučiti o procesu prijave na različite izvore financiranja.

Zastupnik Predrag Fred Matić, koji je bio izvjestitelja Socijalista i demokrata za kulturni oporavak Europske unije, ističe: "Ovo je bio jedan od najčešćih problema na koji su me kulturnjaci upozoravali prilikom izrade Rezolucije o kulturnom oporavku EU-a i drago mi je da je predstavljen alat koji objedinjuje sve relevantne informacije. Na taj način svi izvori financiranja su na jednom mjestu i naši kulturnjaci iz Hrvatske će lakše doći do informacija gdje se i na koji način mogu povući sredstva i prevladati administrativne prepreke."

Zastupnik Matić podsjeća da je kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 izazvala potpuni zastoj u kulturnom i kreativnom sektoru, a posljedično i pogoršanje ionako nesigurnog statusa i problematičnih uvjeta rada umjetnika/ica i kulturnih i kreativnih radnika/ica. Stanje je dodatno otežala i činjenica da nisu sve države članice u svojim Planovima oporavka i otpornosti namijenile 2% sredstava za kulturu, a što je bio jedan od ključnih zahtjeva Europskog parlamenta. Nepoštivanje zahtjeva Europskog parlamenta da izdvoje 2% sredstava za kulturu neugodno je iznenadilo Matića koji naglašava: "Činjenica je da su države članice velikim dijelom podbacile u potpori kulturnom i kreativnom sektoru i upravo zato je bilo važno sistematizirati i učiniti dostupnima postojeće programe europskog financiranja. Očigledno je da nacionalni proračuni ponovno ne odražavaju hitnost stanja u kojem se kulturni sektor našao. Bez snažnog kulturnog i kreativnog sektora, nema ni društvenog razvoja i ovim putem ponovno apeliram na sve države članice da izdvoje adekvatna sredstva kako bi se ublažile posljedice krize i potaknuo dugoročni razvoj sektora.“