Zastupnik ističe: „Cilj je da mladi iz Hrvatske dobiju glas na europskoj i nacionalnoj razini te da Europska godina mladih ne (p)ostane floskula.“

Zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić, član Odbora za kulturu i obrazovanje, u petak 11.3. predstavio je projekt „Budućnost Europe: Europska godina mladih“ koji će tijekom 2022. - Europske godine mladih, provoditi sa srednjoškolcima i srednjoškolkama diljem Hrvatske. Cilj projekta je mladima iz Hrvatske dati glas na europskoj i nacionalnoj razini te ih uključiti u proces donošenja odluka.

Zastupnik Matić ovim projektom želi osigurati da mladi dobiju priliku identificirati probleme s kojima se suočavaju, ali i predložiti rješenja i ističe: „Moja je iskrena želja da provedbom ovog projekta mladima uistinu damo glas i prostor za predstavljanje svoje vizije ključnih politika za mlade, kako u Hrvatskoj tako i u Europskoj uniji. Moj je zadatak kao političara da im taj prostor otvorim i sve njihove ideje i rješenja proslijedim na relevantne adrese i aktivno zagovaram u nastavku mandata.“

U projektu će sudjelovati 10 srednjih škola iz cijele Hrvatske te će se istim obuhvatiti preko 4300 mladih srednjoškolci i srednjoškolka. U suradnji sa školama, profesoricama koje će koordinirati proces i učenicima/icama radit ćemo na kreiranju sveobuhvatnog rješenja za mlade. Kroz mentorstvo i aktivne debate među mladima i s mladima, izradit će se jedinstveni dokument koji će se tiskati i proslijediti na sve relevantne dionike u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Spomenuti dokument predstavljat će svojevrsnu mapu temeljnih problema, rizika, potencijala i rješenja u području politika za mlade. Posebno je važno istaknuti da će autori predloženih rješenja biti upravo – mladi.

Zastupnik Matić naglašava: „ Glavna ideja je da obuhvatimo što veći broj mladih ljudi, a ovim putem ćemo uključiti 10 škola koje imaju preko 4300 učenika/ica. To je snažna poruka i meni je osobno važno da cijelu priču vode upravo mladi i da osiguram da se njihov glas čuje u Europskoj uniji. Godina mladih ne bi smjela ostati samo na političkim porukama, a ovo je konkretna prilika da s mladima razvijemo dokument koji će obuhvaćati njihove stavove, problem i rješenja. To je onda vrlo konkretan ishod cijele godine mladih na nacionalnoj razini i moći će se dugoročno koristiti za zagovaranje.“