Povodom Međunarodnog dana sigurnog pobačaja, 28. rujna, zastupnik u Europskom parlamentu, član Odbora za rodnu ravnopravnost i prava žena, autor rezolucije o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u, Predrag Fred Matić, predstavlja „Abortion Atlas“ – prvu sveobuhvatnu interaktivnu mapu koja ujedinjuje podatke o dostupnosti pobačaja u Europi. „Atlas pobačaja“ čiji su autori Europski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava (EPF) i Međunarodna federacija za planiranje roditeljstva (IPPF) sagledava 52 države u segmentima njihovih pravnih okvira, pristupa i dostupnosti pobačaja, medicinske skrbi povezane s pobačajem te dostupnim javnim informacijama o pobačaju. Prema analiziranom, Hrvatska se nalazi u donjem dijelu ljestvice te ostvaruje ukupno 60% i spada u kategoriju zemalja „POOR“ po pitanju osiguravanja legalnog i sigurnog pobačaja. Od država članice Europske unije najbolje su ocijenjene Švedska i Nizozemska, dok najgore stoje Malta i Poljska.

Zastupnik Matić ističe: „Atlas pobačaja je novi alat koji omogućuje da vidimo pregled država po pitanju dostupnosti pobačaja, a ono što je još važnije – da vidimo s kakvim se sve preprekama u pristupu pobačaju suočavaju žene diljem Europe. Hrvatska se tu nalazi u donjem dijelu ljestvice te je stanje ocijenjeno kao loše i, iako je pobačaj legalan, imamo problem s praktičnim preprekama u pristupu pobačaju.“

„Pristup pobačaju u Europskoj uniji je neomogućen zbog niza administrativnih i nametnutih medicinskih prepreka i uvjeta poput obveznog savjetovanja, obveznih dodatnih medicinskih testova i obveznog perioda čekanja.“

Takve prepreke nisu opravdane i većina građanki i građana zagovara dostupan pobačaj, a u prilog navedenome Matić ističe posljednje provedeno istraživanje u Hrvatskoj na temu pobačaja u kojem je 81% ispitanika podržalo pobačaj, a čak 63 posto ispitanih smatra da prekid trudnoće za ženu mora biti besplatan čime on zaista postaje i dostupan neovisno o geografskom te socioekonomskom statusu. Dodatno, zastupnik Matić podsjeća na izuzetno opasan trend i podatak da od ukupno 322 ginekologa specijalista zaposlenih u bolnicama u Hrvatskoj, njih 186 – odnosno većina od 60 posto – odbija raditi pobačaje.

Zastupnika Matića zabrinjava i moguće padanje Hrvatske na ljestvici Atlasa pobačaja u narednim analizama jer, podsjeća, Hrvatska još uvijek nema moderan i suvremen Zakon o prekidu trudnoće te ističe: „I ovim putem apeliram na Vladu RH da čim prije donese novi, progresivni i sveobuhvatni Zakon koji može spasiti zdravlje i živote žena diljem zemlje. Dosta je odgode donošenja Zakona od strane vladajućih, ovdje se radi o osiguravanju prava na zdravlje i pristupu medicinskim uslugama i to mora biti prioritet.“