Rezultati istraživanja javnosti koje je ovog mjeseca provedeno u Republici Hrvatskoj na temu pobačaja odnosno prava na izbor ugodno su iznenadili. Nedvosmisleno pokazuju da građani i građanke u Hrvatskoj smatraju da pobačaj mora biti dostupan, odnosno da žene trebaju imati pravo na izbor kada je riječ o medicinskom prekidu trudnoće. To potvrđuje 81 posto ispitanika, od čega je 68 posto za apsolutno pravo.

Visoki postotak ukazuju da naše društvo ne prihvaća i ne želi regresiju ljudskih prava. Svega 7 posto ispitanika se protivi slobodi odlučivanja, odnosno smatra da žene u Hrvatskoj ne bi trebale imati pravo na izbor kad se radi o trudnoći, rađanju i pobačaju. Ispitivanjem su obrađena još dva važna pitanja: trebaju li vjerske zajednice utjecati na zdravstvenu politiku o pobačaju, te treba li prekid trudnoće biti besplatan. Iz dobivenih odgovora, također možemo zaključiti da je naše društvo orijentirano unaprjeđenju, a ne regresiji prava. Da vjerske zajednice ne trebaju imati utjecaj na zdravstvenu politiku oko pobačaja smatra 62 posto građana, dok ih 63 posto smatra da prekid trudnoće za ženu mora biti besplatan i u potpunosti na trošak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Predrag Fred Matić: "Rezultati ovog ispitivanja jasno govore da hrvatsko društvo stremi zaštiti i unaprjeđenju ženskih prava na izbor te da unatoč glasnoj manjini koja zagovara regresiju i povratak u neka mračna vremena, Hrvatska to neće dozvoliti. Rezultati ovog istraživanja idu u prilog i progresivnoj agendi koju i sam zagovaram u sklopu izrade Izvješća o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji, a za koje sam izvjestitelj Europskog parlamenta. U izvješću ću inzistirati na edukaciji, prevenciji i široko dostupnoj kontracepciji, te na pravu na besplatan, dostupan i legalan pobačaj. Naime, pobačaj je težak izbor, ali mora ostati biti izbor. To je nešto od čega neću odstupiti!"