PITANJE KOMISIJI:

U Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. Komisija se obvezala pobrinuti se za potpunu i učinkovitu provedbu njezina poziva br. 79 na temelju Uredbe (EU) 2016/2336.
Poziv br. 79 usmjeren je na ograničavanje ribolova pridnenim povlačnim mrežama (koćama) u obalnim područjima u kojima je iznimno važno i nužno zaštititi ugrožene i osjetljive obalne ekosustave.
Nadalje, dogovoreno je da će predstojeći akcijski plan biti usmjeren na očuvanje ribolovnih resursa, zaštitu morskih ekosustava te jamčenje najodrživijih i najmanje štetnih praksi.

1. S obzirom na sve navedeno, na koji način Komisija namjerava provesti te mjere?
2. U kojoj je fazi navedeni akcijski plan?
3. Kako Komisija planira zaštititi morsko dno EU-a od ribolova pridnenim povlačnim mrežama (koćama)?

ODGOVOR KOMISIJE:

Komisija se zalaže za ostvarenje ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. kako bi se ograničila upotreba ribolovnog alata koji najviše šteti bioraznolikosti i upotreba pridnenog ribolovnog alata uskladila s ciljevima bioraznolikosti. Kao što je najavljeno u Strategiji, to će se postići akcijskim planom za očuvanje ribolovnih resursa i zaštitu morskih ekosustava. Nakon što je u travnju 2021. objavila plan djelovanja za akcijski plan i rok za dostavu povratnih informacija, Komisija je pokrenula ciljano savjetovanje koje je završilo 10. siječnja kako bi prikupila povratne informacije od dionika te dodatne informacije i dokaze. Nakon što ih analizira, uzet će ih u obzir pri finalizaciji akcijskog plana. Donošenje akcijskog plana planira se u proljeće 2022. On će uključivati mjere za smanjenje utjecaja ribolova na osjetljive vrste i staništa te za podupiranje pravednog prijelaza na održivije ribolovne prakse. Predviđene su kratkoročne i dugoročne mjere za smanjenje upotrebe štetnog ribolovnog alata, a posebno učinaka pridnenog ribolova na područjima mreže Natura 2000 na temelju Direktive o staništima i Direktive o pticama, u drugim zaštićenim morskim područjima i izvan zaštićenih područja, koje su potrebne za postizanje dobrog stanja okoliša staništa na morskom dnu u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji.