PITANJE KOMISIJI:

Neupitno je da se riblje populacije brzo smanjuju: više od jedne trećine svjetskih ribljih stokova je prelovljeno, a mnoge morske vrste suočavaju se s kolapsom populacije. Državne subvencije za sektor ribarstva potaknule su gradnju novih plovila i modernizaciju starih. U kombinaciji s neodrživim ribolovnim praksama subvencije ugrožavaju budućnost ribarske industrije. Međutim, prosječni životni vijek broda iznosi od 25 do 30 godina. Nakon određenog vremena upravljanje plovilima može postati preskupo, a plovila neprikladna za plovidbu, čime se ugrožava sigurnost ljudi.

Ribarima prijeti velik rizik od ozljeda i profesionalnih bolesti zbog nesigurnih radnih uvjeta i izloženosti otrovnim tvarima. Osim toga, obalni ekosustavi i lokalne zajednice koje o njima ovise razoreni su toksičnim izljevima i drugim vrstama onečišćenja.

Ribari u Hrvatskoj suočeni su sa strašnim okolnostima u tom pogledu jer plove i rade u nesigurnim uvjetima, pa je samo pitanje dana kada će se dogoditi tragedija koja se mogla izbjeći ulaganjem u revitalizaciju flote.
Kako bi se potaknula generacijska obnova, spriječile ozljede i smanjilo onečišćenje okoliša, hoće li Komisija odobriti subvencije za obnovu flote u Hrvatskoj za plovila koja ne obavljaju ribolov iznad gornje granice kapaciteta?

ODGOVOR KOMISIJE:

Uredbom o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA)[1] predviđene su mjere za zdravlje i sigurnost na plovilu, generacijsku obnovu te mjere koje pridonose okolišnoj, društvenoj i gospodarskoj održivosti ribarstva EU-a. Primjerice, u okviru EFPRA-a pod određenim se uvjetima može dodijeliti potpora mladim ribarima za kupnju rabljenog plovila, sigurnosne opreme ili opreme za energetsku učinkovitost. Kako bi se izbjegao štetan učinak na morsku bio raznolikost i ekosustave, EFPRA uključuje popis neprihvatljivih operacija (tj. izgradnja novih plovila, povećanje ribolovnog kapaciteta) i niz uvjeta (tj. određena ulaganja prihvatljiva su samo u segmentima ribarske flote bez strukturnog prekomjernog kapaciteta)
Međutim, izgradnja novih plovila dopuštena je privatnim sredstvima unutar gornjih granica ukupnih kapaciteta i u okviru programa ulaska/izlaska. Djelovanja u vezi s flotom prihvatljiva su za financiranje pod uvjetom da su predviđena u programu. U tijeku su neformalne rasprave Komisije i Hrvatske o novom hrvatskom programu u okviru EFPRA-a.

Komisija u novom programu snažno podupire mjere za unapređenje provedbe zajedničke ribarske politike u Jadranskom moru, zelene i digitalne tranzicije te za promicanje plavog gospodarstva. Komisija naglašava i važnu pravnu stečevinu EU-a u području zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući direktive Vijeća 89/391[2], 92/29[3], 93/103[4] i 2017/159[5], koje su relevantne za sektor ribarstva i koje države članice moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo.