PITANJE KOMISIJI:

Pristup sigurnom i kvalitetnom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima jedan je od temeljnih stupova ljudskih prava. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji izraz „seksualno i reproduktivno zdravlje i pravaˮ krovni je naziv za razna prava i pitanja koja se tiču žena i muškaraca svih dobi, koja bi trebalo štititi i promicati na međunarodnoj razini. Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava podrazumijevaju fizičku, psihičku i socijalnu dobrobit povezanu sa seksualnošću, sposobnošću odlučivanja o vlastitoj seksualnosti, o planiranju obitelji itd.

Osim toga, obuhvaćaju pravo na jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, lijekovima i obrazovanju. Njihov je cilj borba protiv diskriminacije na temelju spola i rodnog identiteta. Jedan od problema jest siguran i jednak pristup kontracepciji, što je pitanje koje se odnosi na žene kao korisnice hormonskih kontracepcijskih sredstava. Ne omogućuju sve države članice jednak pristup kontracepciji; prezervativi (koje koriste muškarci) kupuju se bez recepta, dok hormonska kontracepcija (koju koriste žene) iziskuje recept, nije pokrivena zdravstvenim osiguranjem i nije besplatna.

Europski strateški angažman za rodnu ravnopravnost bavi se pitanjima jednake plaće, ekonomske neovisnosti i za muškarce i za žene te ravnopravnog odlučivanja. Također se bori protiv rodnog nasilja i promiče rodnu ravnopravnost i ženska prava. S obzirom na sve navedeno, kako Komisija namjerava uključiti seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u novu strategiju EU za rodnu ravnopravnost?

ODGOVOR KOMISIJE:

Komisija je primila na znanje zahtjeve mnogih dionika da se snažnije brane seksualno i reproduktivno zdravlje i prava. Komisija potvrđuje da su seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u samom središtu rodne ravnopravnosti i prava žena. U skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije EU ima vrlo ograničenu nadležnost u tom području, a zakonitost pobačaja i dalje je u nadležnosti država članica. Komisija će pružiti punu potporu nastojanjima država članica u provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda povezanih sa zdravljem žena te univerzalnim pristupom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, planiranju obitelji i obrazovanju. Komisija će također nastaviti podupirati države članice u promicanju ravnopravnosti u obrazovanju putem političkih mjera i programa, uključujući pitanja povezana sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima.

Predsjednica Komisije utvrdila je rodnu ravnopravnost u svim aspektima života kao posebno važnu temu i cilj mandata ove Komisije. Prvi ključni korak bit će pokretanje strategije za rodnu ravnopravnost početkom ožujka 2020. Strategija će obuhvatiti teme istaknute u političkim smjernicama predsjednice: borba protiv nasilja nad ženama, uklanjanje rodno uvjetovanih razlika u plaćama, među ostalim povećanjem transparentnosti plaća, postizanje rodne ravnoteže u upravama trgovačkih društava te ravnoteže između poslovnog i privatnog života.