PITANJE KOMISIJI:

Komisija pod vodstvom predsjednice Von der Leyen u više je navrata napomenula da se Europa treba usredotočiti na obrazovanje i istraživanje kako bi se mogla natjecati s SAD-om, Kinom, Singapurom i drugim zemljama u područjima koja potiču inovacije i gospodarski rast te doprinose prelasku na dekarbonizirano gospodarstvo. Stoga su se Europski parlament i Komisija dogovorili da će učiniti sve što je u njihovoj moći da izbjegnu smanjenja sredstava za Erasmus+ i Obzor 2020. te da će čak povećati financiranje tih projekata. Međutim, neki u Vijeću tvrde da su zbog pada prihoda uslijed Brexita rezovi nužni, pri čemu je Erasmus+ jedan od programa čija se programska sredstva mogu smanjiti.

Vjerujem da vrijednost Erasmusa+ počiva na njegovu potencijalu da:

  • doprinese socijalnoj mobilnosti financiranjem osoba u nepovoljnom položaju
  • pomogne da se poveća prestiž europskih znanstvenih foruma tako što će privući svestraniji skup talentiranih pojedinca
  • pomogne da se njeguje osjećaj zajedničkog europskog identiteta kulturnim razmjenama

Međutim, također sam svjestan činjenice da su često isti pojedinci, članovi istih društvenih slojeva i institucija često iznova pojavljuju kao korisnici ovih programa, čime se podrivaju opisani ciljevi programa.

Kako Komisija namjerava reformirati programe Erasmus, Erasmus+ i Erasmus Mundus kako bi mogli ostvariti svoj puni potencijal?

ODGOVOR KOMISIJE:

Komisija se slaže da je program Erasmus+ od velike važnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba koje u njemu sudjeluju, za organizacije, za dinamičan razvoj sustava obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u državama članicama te za blagostanje i identitet Europe u cjelini. Tu su dodanu vrijednost potvrdili evaluacija programa Erasmus+ sredinom provedbenog razdoblja kao i niz studija i savjetovanja s dionicima. Stoga se prijedlogom Komisije za novi program Erasmus+ (2021. — 2027.) udvostručuje proračun tekućeg programa Erasmus+ (2014. — 2020.) s 14,8 na 30 milijardi eura.

Komisija se snažno zalaže za to da novi program bude još uključiviji za osobe s manje mogućnosti i pristupačniji za manje i nove organizacije. Na primjer, Komisija planira doprijeti do novih sudionika s pomoću većeg broja oblika mobilnosti. Komisija ujedno nastoji osigurati da novi program Erasmus bude u većoj mjeri usmjeren prema budućnosti, međunarodnog karaktera i pristupačniji korisnicima. On će biti ključni instrument u izgradnji europskog prostora obrazovanja do 2025., osobito povećanjem potpore za inicijativu Europska sveučilišta i ubrzavanjem digitalne transformacije obrazovanja pomoću akcijskog plana za digitalno obrazovanje. Program će uvelike doprinijeti i europskom zelenom planu poticanjem klimatski prihvatljive mobilnosti, projekata i razvoja politika.