PITANJE KOMISIJI:

Pitanje mentalnog zdravlja mladih danas je sve važnije. Prema podacima iz 2019. anksioznost i depresija činile su 55 % svih mentalnih poremećaja među adolescentima u Europi. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 znatno je utjecala na živote mladih ljudi u dobi od 15 do 24 godine. Podaci prikupljeni u ožujku 2021. pokazuju da su stope anksioznih i depresivnih poremećaja među mladima u Belgiji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama dvostruko veće nego u razdoblju prije pandemije. UNICEF je u listopadu 2021. objavio izvješće naslovljeno „Stanje djece u svijetu 2021.”, u kojem je istaknuto da devet milijuna europskih adolescenata u dobi od 10 do 19 godina (16,3 %) ima neki mentalni poremećaj. Procjenjuje se da se zbog suicida svakodnevno izgube tri mlada života u EU-u, odnosno gotovo 1 200 djece i adolescenata svake godine.

1. Koje će programe i aktivnosti Komisija provoditi na temu mentalnog zdravlja djece i adolescenata tijekom Europske godine mladih 2022.?
2. Hoće li Komisija osigurati financijska sredstva za programe promicanja mentalnog zdravlja u okviru proračuna za Europsku godinu mladih 2022.?

ODGOVOR KOMISIJE:

Komisija će 2022. osnovati stručnu skupinu za promicanje poticajnih okruženja za učenje i potporu dobrobiti u školi. Ta će skupina iznijeti preporuke u pogledu politike za mentalno zdravlje i dobrobit, uključujući i problem maltretiranja i nasilja u školama. Planirana inicijativa Putevi do školskog uspjeha, koja je usmjerena na promicanje boljih obrazovnih rezultata za mlade Europljane, obuhvaćat će i pitanja mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Jedan od ciljeva Europske godine mladih 2022. je jačanje osobnog, društvenog i profesionalnog razvoja mladih, uključujući mentalno zdravlje. Kad je riječ o financiranju, Europska godina mladih oslanjat će se na višesektorski pristup uz iskorištavanje postojećih mehanizama provedbe[1]. U skladu sa strategijom EU-a za mlade, programom Erasmus+ i Europskim snagama solidarnosti nastavit će se promicati projekti za uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih, među ostalim i mjerama za promicanje mentalnog zdravlja. Nastojat će se ostvariti sinergije i komplementarnost s drugim programima Unije. U skladu s trećim godišnjim planom rada Zdravstvenog programa za 2020.[2] te na temelju prioriteta država članica[3] povezanih s mentalnim zdravljem, Komisija je financirala mjere u području mentalnog zdravlja mladih. Projekt intervencije za borbu protiv depresije[4], zajedničko djelovanje[5] za uvođenje nacionalnog programa prevencije samoubojstava i reforma za jačanje sustava zaštite mentalnog zdravlja uz usluge koje se pružaju u zajednici, a oslanjaju se na želje klijenta nastavit će se i 2022. Naposljetku, u skladu s godišnjim programom rada za 2022. u okviru programa EU za zdravlje i uz uvjet njegova konačnog odobrenja, Komisija probleme mentalnog zdravlja namjerava rješavati, među ostalim, pružanjem potpore državama članicama u izgradnji kapaciteta i primjenom najbolje prakse s naglaskom na ranjive skupine.