PITANJE KOMISIJI:

Mađarski parlament donio je 11. prosinca 2019. novi zakon o kulturi kojim se među ostalim predviđa da će dodjela državnih sredstava kulturnim ustanovama u budućnosti ovisiti u pravu glasa vlade u odluci o imenovanju na vodeće položaje u tim ustanovama.

1. Je li Komisija upoznata s tim novim zakonom i je li ispitala njegove moguće posljedice na slobodu mišljenja i umjetničkog izražavanja u Mađarskoj?

2. Smatra li Komisija da se novim zakonom krše članak 11. (sloboda izražavanja i informiranja) i članak 13. (sloboda umjetnosti i znanosti) Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

3. Hoće li Komisija, ako utvrdi da se novim zakonom o kulturi susprežu ili ograničavaju temeljna prava, uvesti mjere, i ako, da, koje?

ODGOVOR KOMISIJE:

Europska komisija svjesna je novog zakona donesenog u Mađarskoj i analizira njegovu usklađenost s pravom EU.

U Povelji o temeljnim pravima Europske unije, koja se primjenjuje na države članice samo kada one provode pravo EU sloboda izražavanja te sloboda umjetnosti i znanosti uistinu su prepoznate kao temeljna prava (članak 11. i članak 13. Povelje).

U skladu s člankom 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Unija je nadležna samo za poduzimanje mjera kojima se podupiru, koordiniraju ili dopunjuju djelovanja država članica u području kulture. Komisija je stoga, u okviru svojih nadležnosti, predana tome da osigura poštovanje slobode izražavanja i autonomije kulturnih ustanova, u smislu samoupravljanja i financiranja. Ako se pravnom procjenom donesenog zakona otkrije neusklađenost s pravom EU, Komisija podsjeća da kao čuvarica Ugovora može poduzeti nužne mjere, uključujući prema potrebi postupke zbog povrede prava. Osim toga, Komisija napominje da sve države članice EU moraju poštovati relevantno zakonodavstvo i propise EU o državnom financiranju.