PITANJE KOMISIJI:

Sloboda umjetničkog izražavanja i jednake mogućnosti među temeljnim su vrijednostima europskog identiteta. Studije pokazuju da filmskom industrijom još uvijek dominiraju muškarci jer prilike koje se pružaju idu njima u korist. Između 2015. i 2018. samo 22 % redatelja europskih igranih filmova bile su žene. U tom smislu zamjetan je jaz između sjevera i juga, s obzirom na to da je u Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji i Švedskoj viši postotak filmova koje su snimile redateljice (27 % – 30 %), dok se taj postotak u Španjolskoj, Portugalu i Italiji kreće između 10 % i 14 %. Istočnoeuropske zemlje (Litva, Estonija, Hrvatska, Slovenija, Poljska, Bugarska i Rumunjska) nalaze se negdje u sredini – u tim su zemljama redateljice u usponu snimile između 15 % i 19 % filmova.

Niti u jednoj europskoj zemlji žene nisu režirale više od trećine filmova.
1. Proračun programa Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. povećan je na 2,4 milijarde EUR. Koliki će se dio tog proračuna namjenski dodijeliti za pružanje potpore redateljicama, posebno onima iz istočne i južne Europe? Postoji li strategija za rješavanje navedenog geografskog jaza u europskoj kinematografiji?
2. 2022. je europska godina mladih. Imajući to na umu, hoće li Komisija pružiti financijska sredstva za programe i aktivnosti umrežavanja, koji su od iznimne važnosti za mladu generaciju redateljica u usponu?

ODGOVOR KOMISIJE:
Komisija predano radi na poticanju rodne ravnopravnosti u okviru programa Kreativna Europa te je kao dio novog programa Kreativna Europa1 poduzela nekoliko inicijativa kako bi se poboljšalo sudjelovanje stručnjakinja u audiovizualnoj industriji i osigurali jednaki uvjeti u cijelom EU-u. U okviru novog potprograma MEDIA za razdoblje 2021.–2027.2 , koji je dio programa Kreativna Europa, podnositelji zahtjeva moraju u fazi prijedloga predstaviti svoje strategije za raznolikost i uključivost, koje se potom tijekom faze evaluacije ocjenjuju. Pregled rezultata, uključujući najbolje prakse, bit će predstavljen u izvješću o praćenju programa Kreativna Europa za 2021., koje se očekuje u ljeto 2022. Program „talenti i vještine” u okviru potprograma MEDIA usmjeren je na stvarateljice i stručnjakinje. Osim toga, u okviru tog se programa stručnjacima iz zemalja s niskim proizvodnim kapacitetom pružaju poticaji, i to tako da se stipendije posebno dodjeljuju kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u financiranim projektima. U okviru akcijskog plana za medijski i audiovizualni sektor (MAAP)3 ove je godine pokrenuta komunikacijska kampanja „CharactHer”. Tom se kampanjom mladi ženski i drugi talenti potiču da započnu karijeru u područjima koja se često smatraju muškim domenama. Kampanja, koja je usmjerena na mladu generaciju audiovizualnih stručnjaka, nastavit će se 2022., i to u suradnji s filmskim školama. U okviru potprograma MEDIA podupire se umrežavanje s mladom publikom u području filmskog obrazovanja i razvoja publike, festivala i kinoprikazivača. Kako bi se obilježila Europska godina mladih, rezultati navedenih aktivnosti bit će predstavljeni u izvješću o praćenju programa Kreativna Europa za 2021.