PITANJE KOMISIJI:

U dokumentu iz 2021. naslovljenom „Suvremeni oblici nasilnog desničarskog ekstremizma u EU-u: pregled praksi u području sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma” Komisija izražava zabrinutost zbog porasta ekstremističkih desničarskih pokreta u EU-u (npr. neonacističkih, neofašističkih i ultranacionalističkih pokreta). Ti pokreti šire rasizam, ksenofobiju, homofobiju i vjerski motiviranu mržnju te su često usmjereni na adolescente i mlade.

U svojoj Rezoluciji od 20. listopada 2022. o rastućem broju zločina iz mržnje protiv LGBTIQ+ osoba diljem Europe u svjetlu nedavnog homofobnog ubojstva u Slovačkoj Parlament je izrazio iznimnu zabrinutost zbog toga što mlađe naraštaje sve manje zabrinjava povijest fašizma. U tom dokumentu i rezolucijama Parlamenta od 8. ožujka 2022. o ulozi kulture, obrazovanja, medija i sporta u borbi protiv rasizma i od 15. rujna 2022. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji 2020. i 2021. godine izražena je hitna potreba za revizijom europskih kurikulumova povijesti i stavljanjem većeg naglaska na činjenično učenje o različitim rasnim ili etničkim ideologijama, kao što su ropstvo, kolonijalizam ili fašizam, te zloupotrebi znanosti za njihovo opravdanje.

Kako će i kada Komisija osigurati da sva djeca u svim državama članicama uče po revidiranom kurikulumu povijesti koji odgovara potrebama i preporukama koje je Parlament iznio u spomenutim rezolucijama?

ODGOVOR KOMISIJE:

U skladu s člankom 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisija podupire države članice u razvoju kvalitetnog obrazovanja, uz potpuno poštovanje odgovornosti država članica za obrazovne politike, uključujući nastavni sadržaj i osmišljavanje školskih kurikuluma.

Komisija potiče države članice da aktivno uklanjaju rasne i etničke stereotipove putem medija, obrazovanja, kulture i sporta. Strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.–2030.) Komisija podupire uzajamno učenje o politici reformi nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja . Konkretno, radna skupina za ravnopravnost i vrijednosti u obrazovanju i osposobljavanju omogućila je državama članicama razmjenu iskustava u pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući građanski odgoj i borbu protiv raznih oblika diskriminacije u obrazovanju i osposobljavanju.

Nadalje, aktivnosti Jean Monnet, koje su nedavno proširene na ustanove za osposobljavanje učitelja i nastavnika, škole i inicijative za strukovno obrazovanje, olakšavaju poučavanje i učenje mladih građana o vrijednostima EU-a putem programa Erasmus+ i financijskih potpora za uspješne prijavitelje.

Naposljetku, u okviru Akcijskog plana za digitalno obrazovanje Komisija je u listopadu 2022. objavila Smjernice za učitelje, nastavnike i druge odgojno-obrazovne djelatnike o suzbijanju dezinformacija i promicanju digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja, čiji je cilj pomoći mladima da prepoznaju opasnost i da se odgovornije služe internetom.