PITANJE KOMISIJI:

Budući da sveučilišta u državama članicama imaju različite sustave ocjenjivanja, studentima se zbog
konverzije ocjena pri povratku na njihova matična sveučilišta nakon razmjene u okviru programa
Erasmus+ može smanjiti njihov prosjek. Stoga su, kad je riječ o prijavi na diplomski studij ili doktorat,
neki studenti s nižim prosjekom ocjena u nepovoljnijem položaju u odnosu na one koji nisu bili na
razmjeni u okviru programa Erasmus+. Kako bi se u EU-u uspostavio ravnopravan i pravedan
obrazovni sustav, jedna od mogućnosti je uvođenje sustava ocjenjivanja po principu „položio/nije
položio” koji će zamijeniti konverziju ocjena za studente programa Erasmus+.
S obzirom na navedeno:

 1. Je li Komisija svjesna da konverzija ocjena predstavlja problem za studenta programa Erasmus+
  koji dolazi sa sveučilišta koje ima sustav ocjenjivanja ocjenama od 1 do 5 i na razmjeni je na
  sveučilištu koje ima sustav ocjenjivanja ocjenama od 0 do 20?
 2. Je li Komisija razmotrila uvođenje sustava ocjenjivanja po principu „položio/nije položio” za
  studente programa Erasmus+ u svim državama članicama kako bi se uspostavio jednak i
  pravedan obrazovni sustav?
 3. Kako Komisija planira pružiti potporu studentima programa Erasmus+ koji su u vrlo nepovoljnom
  položaju zbog konverzije ocjena koja utječe na njihove buduće obrazovne mogućnosti?

ODGOVOR KOMISIJE:

Odgovor na ovo pitanje još nije zaprimljen.