PITANJE KOMISIJI:

U svibnju 2022. Parlament je donio rezoluciju u kojoj poziva institucije EU-a i države članice da poduzmu sve potrebne mjere u pogledu međunarodnih postupaka i sudova kako bi podržao kazneni progon ruskih i bjeloruskih režima za počinjene ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, genocid i agresiju. Također je izrazio punu potporu istrazi tužitelja Međunarodnog kaznenog suda i radu istražnog povjerenstva Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, kao i neovisnih organizacija civilnog društva i ukrajinskih vlasti koje rade na prikupljanju dokaza.

Međunarodni kazneni sud izdao je 17. ožujka 2023. nalog za uhićenje Vladimira Putina zbog nezakonite deportacije i premještaja stanovništva (djece) iz okupiranih ukrajinskih područja u Rusku Federaciju. Iako je iznimno važno kazneno goniti navedene zločine, tijekom rata posebno su česti zločini protiv žena, uglavnom u obliku seksualnog nasilja, i ne smiju se zanemariti.

Koje je mjere Komisija poduzela kako bi naglasila potrebu za prikupljanjem i osiguravanjem dokaza o seksualnom nasilju u rusko-ukrajinskom ratu te istaknula iznimnu važnost kaznenog progona takvih zločina?

ODGOVOR KOMISIJE:

EU je predvodnik potpore inicijativama za preuzimanje odgovornosti, među ostalim i zbog toga što inzistira na rješavanju problema rodno uvjetovanog nasilja.

Ured glavnog tužitelja Ukrajine istražuje 651 osumnjičenika, uključujući pojedince koji su navodno počinili kaznena djela seksualnog nasilja i rodno uvjetovana kaznena djela, te više od 90 000 slučajeva međunarodnih kaznenih djela. Komisija je za potrebe Ureda glavnog tužitelja Ukrajine već izdvojila 4 milijuna EUR za sustav informacijskih tehnologija (IT sustav) i više od 10 milijuna EUR za Međunarodni kazneni sud (MKS).

Komisija putem Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojusta) podupire nacionalne istrage međunarodnih kaznenih djela počinjenih u Ukrajini koje je pokrenulo 16 država članica. Eurojust radi na novoj središnjoj bazi podataka s dokazima o najtežim međunarodnim zločinima, koja će za nacionalne istrage osigurati siguran prijenos, pohranu i analizu dokaza povezanih s međunarodnim kaznenim djelima, uključujući kaznena djela seksualnog nasilja i rodno uvjetovana kaznena djela.

Savjetodavna misija EU-a u Ukrajini pruža osposobljavanja i savjete Uredu glavnog tužitelja Ukrajine kako bi se poboljšao pristup pravosuđu za svjedoke i žrtve seksualnog nasilja povezanog sa sukobima.

U rujnu 2022. mreža protiv genocida, Eurojust i Ured tužitelja Međunarodnog kaznenog suda zajednički su objavili smjernice za nevladine organizacije za dokumentiranje međunarodnih kaznenih djela i inzistirali na posebnom stručnom znanju u slučajevima žrtava kaznenih djela seksualnog nasilja i rodno uvjetovanih kaznenih djela.

Komisija je uspostavila i platformu EU-a za prava žrtava radi podizanja svijesti i razmjene primjera najbolje prakse o potpori i zaštiti žrtava kaznenih djela počinjenih u Ukrajini.

Na međunarodnoj razini EU koordinira rad povezan s preuzimanjem odgovornosti u okviru savjetodavne skupine Sjedinjenih Američkih Država, EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva za najteže zločine počinjene u Ukrajini, koja Uredu glavnog tužitelja Ukrajine pruža smjernice o tome kako raditi sa žrtvama, uključujući žrtve rodno uvjetovanog nasilja.