PITANJE KOMISIJI:

Ribolov je zanimanje u kojem prevladavaju muškarci. Oni uglavnom rade na ribarskim brodovima, dok žene obično imaju manje vidljive uloge u ribolovu, trgovini, preradi, upravljanju i administraciji, kojima osiguravaju otpornost ribarskih obitelji, poduzeća i zajednica. Žene čine 31 % ukupne radne snage u akvakulturi i 70 % u industriji prerade ribe.
Međutim, doprinos žena često se opisuje kao „pomoć”, a ne kao „rad”. Žene, a posebno one koje love ribu, susreću se s problemom uključivanja u muške ribarske zajednice i moraju se aktivno uključiti u politike pripadanja kako bi bile prihvaćene.

1. Parlament je 16. rujna 2021. donio rezoluciju naslovljenu „Ribarstvo budućnosti”. U rezoluciji se ističe činjenica da žene ni danas ne dobivaju dovoljno priznanja za svoj doprinos u ribarstvu, ni s gospodarskog ni s društvenog aspekta. Kako Komisija namjerava provesti strategiju za rodnu ravnopravnost u sektoru ribarstva i ženama dodijeliti vidljive uloge u donošenju odluka?

2. Koja će proračunska linija Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za razdoblje od 2021. do 2027., fonda namijenjenog potpori zajedničke ribarstvene politike, biti usmjerena na podupiranje ženskog poduzetništva u „plavom gospodarstvu”?

ODGOVOR KOMISIJE:

Komisija se slaže s tim da se uloga žena u ribarstvu često podcjenjuje. U okviru jačanja socijalne dimenzije zajedničke ribarske politike (ZRP) i s obzirom na izvješće o funkcioniranju ZRP-a za 2022. Komisija unapređuje analizu socijalnih pokazatelja za ribarsku flotu EU-a. Time se ujedno dobivaju informacije o ulozi žena, među ostalim analizom neplaćenog rada u tom sektoru. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo izradit će u 2022. sljedeće izvješće o socijalnim podacima u ribarstvu EU-a. Potpora rodnoj ravnopravnosti i ženama nastavit će se u okviru Europskog fonda za pomorstvo, akvakulturu i ribarstvo (EFPRA). Države članice već su izdvojile više od 19,5 milijuna EUR za potporu ženama u ribarstvu i akvakulturi. Lokalne akcijske skupine EU-a u ribarstvu (FLAG) imaju ključnu ulogu u podupiranju socijalne uključenosti, posebno žena u ribarstvu/obalnim zajednicama. Kad je riječ o upravljanju i zastupljenosti žena na razinama osim lokalne, neka savjetodavna vijeća razmatraju kako povećati sudjelovanje ženskih predstavnika. Komisija će pratiti u kojoj mjeri aktivnosti u okviru EFPRA-e doprinose rodnoj ravnopravnosti, u skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama. U drugom tromjesečju 2022. Komisija će u okviru EFPRA-e objaviti poziv na podnošenje prijedloga za projekte kojima se podupiru „žene u plavom gospodarstvu” u vrijednosti od 2,5 milijuna EUR, što će uključivati mogućnost financiranja potpore ženskom poduzetništvu. Komisija predano radi na suzbijanju rodne neravnopravnosti na tržištu rada. Kako je najavljeno u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava, Europa mora nastojati da do 2030. barem prepolovi razliku na temelju spola u zapošljavanju.