PITANJE KOMISIJI:

Uoči Europskog dana međugeneracijske solidarnosti, koji se obilježava 29. travnja, hitan odgovor na krizu izazvanu koronavirusom s pravom se nalazi na vrhu liste prioriteta europskog djelovanja. Različito, a često i neprimjereno postupanje prema osjetljivim skupinama (starijim osobama, osobama s invaliditetom, djecom, ženama itd.) pokazalo je već postojeće nedostatke u rješavanju pitanja demografskih promjena. Usto, kriza izazvana koronavirusom i načini na koje su države članice na nju reagirale istaknuli su potrebu za boljom koordinacijom na razini EU-a i za zajedničkim djelovanjem u području zdravstvene i socijalne zaštite.
Stoga demografske promjene i međugeneracijska solidarnost moraju biti u središtu rasprava u EU-u dok naše društvo i gospodarstvo prelaze u razdoblje nakon pandemije kada će se morati riješiti pitanje starenja društava i osigurati poštovanje ljudskih prava svakog čovjeka.
Komisija je u svoj program rada za 2020. uključila izvješće o posljedicama demografskih promjena i zelenu knjigu o starenju, ali je zbog pandemije COVID-a 19 odgodila objavljivanje izvješća.
1. Što Komisija namjerava poduzeti kako bi pokrenula raspravu koja je hitno potrebna kao odgovor na demografske izazove u EU-u u kontekstu krize izazvane koronavirusom i nakon nje?
2. Što će odgoda objave izvješća značiti za Zelenu knjigu o starenju?

ODGOVOR KOMISIJE:

1. Komisija nastavlja ulagati napore kako bi zaštitila živote i egzistenciju građana te zacrtala put za oporavak Europe, ali i dalje radi na rješavanju većih strukturnih promjena, uključujući usporednu zelenu i digitalnu tranziciju te utjecaj demografskih promjena.
Demografija je prioritet Komisije i ta se pitanja prvi put rješavaju u okviru posebnog portfelja. Demografske promjene odraz su dugoročnih izazova koji se pojavljuju i razvijaju tijekom mnogih desetljeća. Prerano je za donošenje konačnih zaključaka o mogućim posljedicama bolesti COVID-19 na dugoročne demografske izglede u Europi. Međutim, jasno je da će se u svakom budućem odgovoru politika demografski čimbenici morati uzeti u obzir i da će se morati izvući pouke iz krize prouzročene bolešću COVID-19. U tom se duhu u Komisijinu Planu oporavka donesenom 27. svibnja 2020. izričito poziva na međugeneracijsku solidarnost i naglašava potreba za potporom osjetljivim skupinama u okviru pravednog i uključivog oporavka.

2. Izvješće o utjecaju demografskih promjena doneseno je 17. lipnja 2020. Kako je potvrđeno u prilagođenom programu rada Komisije za 2020., izvješće će biti osnova za niz demografskih inicijativa, uključujući Zelenu knjigu o starenju i dugoročnu viziju za ruralna područja, koje su obje planirane za 2021.