PITANJE KOMISIJI:

U Europi je udio žena u članstvu sportskih klubova i saveza samo 31 %, na predsjedničkim funkcijama nacionalnih olimpijskih sportskih saveza žena je 8 %, dok u upravnim odborima nacionalnih olimpijskih odbora taj udio iznosi 23 %. Samo nekoliko organizacija u Europi ima akcijski plan za borbu protiv rodne neravnopravnosti u sportu, točnije, riječ je o: 23 % nacionalnih olimpijskih sportskih saveza, manje od dvije trećine nacionalnih olimpijskih odbora i 35 % ministarstava sporta.

Ciljevi za 2020. godinu istaknuti u dokumentu „Rodna ravnopravnost u sportu – prijedlog strateških mjera 2014. – 2020.” su sljedeći:

  • udio od najmanje 40 % žena u izvršnim odborima i odborima sportskih upravljačkih tijela država članica te udio od 30 % žena u međunarodnim sportskim organizacijama koje se nalaze u Europi
  • udio od najmanje 40 % žena u upravljačkim timovima profesionalnih sportskih uprava i vladinih tijela zaduženih za sport

Sva tijela nadležna za sport trebala bi imati politiku rodne ravnopravnosti te odgovarajući akcijski plan.

S obzirom na činjenicu da je razdoblje obuhvaćeno navedenim prijedlogom završilo i da su ciljevi još daleko od ostvarenja, koji je plan Komisije za borbu protiv rodne neravnopravnosti u sportu u predstojećem razdoblju?

ODGOVOR KOMISIJE:

U okviru ovlasti EU-a u području sporta Komisija nastoji poboljšati osviještenost o rodnoj ravnopravnosti u sportu. Ona potiče sudjelovanje žena u sportu, podupire sportske organizacije da uspostave bolju rodnu ravnotežu u svojim upravama i bori se protiv rodne diskriminacije u sportu i negativnih rodnih stereotipa.

Usto, rodna ravnopravnost u sportu opće je načelo na kojemu se temelje svi prioriteti za financiranje sporta u okviru programa Erasmus+. Aktivno se potiču projekti u kojima se podupire ženski sport.

Ciljevi Prijedloga strateških mjera za rodnu ravnopravnost u sportu 2014. — 2020. i dalje su vrijedni i Komisija smatra da su pomogli u osiguranju napretka tijekom godina. Ipak, još treba puno učiniti i uskoro će se početi raditi na daljnjim koracima na temelju tog dokumenta u cilju obnove obveza iz njega do 2021. Namjera je da se obnovljenim strateškim okvirom za rodnu ravnopravnost u sportu promiče sudjelovanje žena i djevojčica u sportu i tjelesnim aktivnostima te rodna ravnoteža na čelnim položajima u sportskim organizacijama. Postupak će započeti ad hoc sastankom Stručne skupine za integritet u sportu u lipnju 2020., na kojem će se okupiti nacionalni stručnjaci za rodnu ravnopravnost te predstavnici sportskih organizacija.