PITANJE KOMISIJI:

Šefovi država ili vlada potpisali su 19. lipnja 1983. u Stuttgartu Svečanu deklaraciju o Europskoj uniji obvezavši se da će raditi na ostvarenju zajedničke sudbine sa željom da afirmiraju europski identitet i potvrdivši predanost napretku prema sve snažnije povezanoj uniji između naroda i država članica Europske zajednice. U tu su svrhu zaključili da su kultura i obrazovanje pokretačke snage koje vode prema zajedničkoj sudbini.

Time su se prije 40 godina države članice obvezale na bližu kulturnu suradnju kako je navedeno u točki 3.3. Deklaracije.

1. Smatra li Komisija da su svi ciljevi navedeni u točki 3.3., s naglaskom na „poboljšanju razine znanja o drugim državama članicama Zajednice i informacija o europskoj povijesti i kulturi radi promicanja europske svijesti”, u potpunosti ostvareni 40 godina nakon Deklaracije iz Stuttgarta?
2. Prema stajalištu Komisije koji bi cilj za sljedećih 40 godina doveo do još snažnije kulturne povezanosti unije?
3. S obzirom na trenutačnu diobu ovlasti, planira li Komisija svečano obilježiti 40. godišnjicu Deklaracije iz Stuttgarta?

ODGOVOR KOMISIJE:

U posljednjih 40 godina ostvaren je znatan napredak u prevladavanju materijalnih, jezičnih i simboličkih prepreka koje dijele Europljane.

Program Erasmus, pokrenut prije 35 godina, bez premca potiče uzajamno razumijevanje među Europljanima. Programom Kreativna Europa povećana je prekogranična kulturna razmjena i suradnja kako bi se raznoliki europski sadržaji prenosili preko nacionalnih granica, prevodili i razvijali.

EU ispunjava svoju ulogu iz Ugovora — podupire, koordinira i dopunjava rad država članica na očuvanju i promicanju europske kulturne baštine. Europski fondovi imaju ključnu ulogu u zaštiti baštine u cijelom EU-u.

Politička suradnja na razini EU-a u području kulture nedavno je ojačana donošenjem Komisijinih europskih agenda za kulturu i planova rada za kulturu Vijeća. Osim toga, EU je učvrstio svoju ulogu ključnog aktera u međunarodnim kulturnim odnosima.

Danas je u EU-u prepoznata ključna uloga kulture i sudjelovanja u kulturi u izgradnji uključivih, povezanih i demokratskih društava i održavanju konkurentnosti Europe, njihov znatan doprinos održivom razvoju, kao i velika intrinzična vrijednost kulture i njezin doprinos jačanju europskog identiteta.