Srednja Škola Petrinja jedina je srednja škola u Petrinji s tradicijom dugom više od 160 godina. Kombinacija je strukovne škole i gimnazije te je već četvrtu godinu Škola ambasador Europskog parlamenta.

Srednja Škola Petrinja jedina je srednja škola u Petrinji s tradicijom dugom više od 160 godina. Kombinacija je strukovne škole i gimnazije te je već četvrtu godinu Škola ambasador Europskog parlamenta.

Iako je zgrada škole teško oštećena u potresu, a učenici/ce i djelatnici/ce izmješteni, motivacije im ne nedostaje te sudjeluju u brojnim aktivnostima. Što za njih znači ovaj projekt, najbolje će objasniti članice radne skupine:

Iva: Mislim da je ovo odlična prilika da se naš glas, glas mladih, napokon čuje. Mislim da zajedno možemo puno toga postići, samo ako želimo.

Marta: Nadam se da ću puno toga naučiti i upoznati nove ljude te da ću stečeno znanje moći primijeniti u budućnosti.

Katarina: Uključuje nas u identificiranje i rješavanje problema s kojima se susrećemo. Drago mi je što imam priliku sudjelovati!

Sanja: Omogućuje nam uvid u to kako politika funkcionira. Nadam se da ću sudjelovanjem vidjeti i onu dobru stranu politike.

Tara: Ovo je pravi i zanimljiv način kako mladima približiti politiku.

Nika: Pruža nam priliku da se napokon uključimo u raspravu o aktualnim temama i našoj budućnosti u EU-u. Daje mogućnost da iznesemo svoje prijedloge i stavove o različitim svjetskim pitanjima, jer ako sada ništa ne učinimo; kada ćemo?