Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, zastupnik u Europskom parlamentu i član Odbora za rodnu ravnopravnost i prava žena, Predrag Fred Matić, upozorava na zastrašujuće podatke koji dolaze iz Europske unije: svaka je treća žena žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja, svaka 20. žena je silovana dok je više od polovice žena (55%) doživjelo spolno uznemiravanje.

U Hrvatskoj je situacija alarmantna pri čemu nedostaje sustavnih mehanizama za prikupljanje podataka o nasilju, no podaci iz posljednje velike ankete Agencije Europske unije za temeljna prava iz 2014. pokazuju da je nakon navršene 15. godine života jedna od pet žena u Hrvatskoj doživjela tjelesno i/ili seksualno nasilje, a 31 % žena doživjelo je tjelesno, seksualno ili psihološko nasilje . Također, 29 % žena u Hrvatskoj ima prijateljicu koja je žrtva nasilja, a u razdoblju 2000. – 2010. prijavljeno je 6 625 slučajeva seksualnog nasilja, između 461 i 761 slučaja godišnje. Takvi podaci još su strašniji kada znamo da u Hrvatskoj ne postoji nacionalni plan za ravnopravnost spolova koji bi doprinio borbi protiv nasilja nad ženama te da se ključni dokument, Istanbulska konvencija, ne provodi.

Zastupnik Matić ističe: „Dva su dokumenta osnovna da se spase životi žena i djevojčica - stvarna provedba Istanbulske konvencije i donošenje Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova, a kod oba je presudna politička volja. Ne mogu sakriti razočaranje činjenicom da je posljednje izvješće o provedbi nacionalne politike za ravnopravnost spolova raspravljeno davne 2016. godine. Ovim putem prinosim na pozornost gospodinu Plenkoviću i gospođi Štimac Radin da je prije svega nekoliko dana Europski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži da se rodno uvjetovano nasilje prema ženama, djevojčicama i LGBTIQ osobama tretira kao novi, poseban oblik kaznenog djela na razini EU-a. U isto vrijeme hrvatske žene i djevojčice te LGBTIQ osobe nemaju osnovni strateški dokument postizanja rodne ravnopravnosti. To je nedopustivo.“

Zastupnik podsjeća i na utjecaj COVID-19 pandemije na ionako lošu situaciju u pogledu nasilja nad ženama i djevojčicama i obiteljskog nasilja te upozorava: „Nasilje se događa i ono je u porastu posljednjih godinu dana zbog okolnosti COVID-19 pandemije i, nažalost, svjedočimo situacijama gdje su žene zatočene u kućama s nasilnicima. O Nacionalnom planu za ravnopravnost spolova nema niti glasa, a Istanbulska konvencija je mrtvo slovo na papiru. Minimum koji vladajući moraju osigurati jest puna provedba Istanbulske konvencije i donošenje Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova i ovoga puta ponovno apeliram na što žurnije uspostavljanje suvislog okvira za borbu protiv nasilja.“