Izvješće o revitalizaciji ribljih fondova u Mediteranu koje je danas velikom većinom podržano u Odboru za ribarstvo bilo je vrlo složeno za pregovaranje. Međutim, političke grupe uspjele su se usuglasiti oko većine tema zajedničkog interesa za zaštitu naših mora.

Neodrživi ribolov drastičnom brzinom narušava biološku raznolikost mora u Mediteranu, te će nas, ukoliko se ovaj trend nastavi, vrlo skoro dovesti pred kolaps. Posljedice učestalih ribolovnih metoda mogu postati velika prijetnja ribolovnom sektoru, opskrbnom lancu i samim ljudima koji ovise o njemu. No, ovo nije jedini krivac za smanjenje ribljeg fonda. Matić je naglasio da je ljudski faktor presudan u svakoj interakciji s morima: onečišćenje morskih staništa plastičnom ambalažom, klimatske promjene kao i uništavanje prirodnih staništa.

„Izuzetno sam ponosan što su kolegice i kolege prepoznali moj prijedlog hitne uspostave dodatnih područja ograničenog ribolova kako bi se zaštitili prekomjerno iskorišteni morski ekosustavi, uzimajući u obzir područje Jabučke kotline kao primjer najbolje prakse. Upravo to područje najbolje prezentira način i brzinu kojom se morski ekosustav može oporaviti ako se pokaže volja. Uvjeren sam da je to jedini način koji bi proporcionalno i primjereno apostrofirao situaciju s kojom smo se zbog neodgovornog ponašanja suočili. Žao mi je što Europska pučka stranka nije podržala moj prijedlog.“ - tvrdi Matić.

U završnom dokumentu, Odbor za ribarstvo je usvojio Matićev prijedlog da Europska komisija mora konkretnije odgovoriti na potrebe sredozemnih zemalja u pogledu pružanja znanstvene i tehničke potpore kako bi se naši ljudi lakše koristili regionalnim i međunarodnim mehanizmima financiranja te kako bi razvile projekte održivog razvoja na jednostavniji način. Postignut je dogovor da budući zakonodavni prijedlozi, posebice za male ribare, ne nameću prekomjerna birokratska i financijska opterećenja. Također, usvajanjem ovog prijedloga stvorit će se okvir za povećanje transparentnosti ribolovnih operacija, nadzora i kontrole uz olakšavanje razmjena najboljih praksi među (susjednim) državama članicama.

„Vjerujem da će ovaj prijedlog proći na plenarnoj sjednici s obzirom da je usklađen s održivim razvojem i očuvanjem bogatstava naših mora za budućnost.“ - zaključio je Matić.