Predrag Fred Matić, zamjenski član u Odboru za ženska prava i rodnu ravnopravnost, imenovan je izvjestiteljem Europskog parlamenta za izvještaj o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji, u okviru zdravlja žena.

Predrag Fred Matić, zamjenski član u Odboru za ženska prava i rodnu ravnopravnost, imenovan je izvjestiteljem Europskog parlamenta za izvještaj o stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji, u okviru zdravlja žena.

Izuzetno sam ponosan i sretan što sam imenovan izvjestiteljem za temu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena u Europskom parlamentu. Jedna od prvih stvari kojima sam započeo mandat u Parlamentu i rad u FEMM Odboru je sastanak na kojem sam okupio dugogodišnje stručnjakinje i aktivistkinje u području borbe za ženska prava iz Hrvatske te je upravo tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja identificirana kao najrelevantnija za Hrvatsku.
U svom radu maksimalno ću se fokusirati na pripremu i izradu ovog izvještaja, i zajedno s kolegicama i kolegama, analizirati situaciju diljem Europske unije. Naš zajednički cilj je zagovaranje progresivne politike u ovom području i pružanje otpora pokretima koji nastoje umanjiti stečena prava i pristup pojedinim zdravstvenim uslugama i medicinskoj skrbi za žene.