Predrag Fred Matić, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i član Odbora za ribarstvo, imenovan je izvjestiteljem socijaldemokrata EP-a za izvješće o revitalizaciji ribljih fondova u Mediteranu.

Zagađenje okoliša, klimatske promjene te prekomjerni izlovi velika su prijetnja ribljem fondu u Mediteranu. Prema analizama zajedničkog istraživačkog centra Europske unije, više od 90 posto ribljeg fonda se prekomjerno iskorištava, bez indikacija zaustavljanja takvog trenda, dovodeći do velikih prijetnji bioraznolikosti toga mora.

Naš Mediteran je mjesto s najvećim prekomjernim izlovom ribe na svijetu! Jedna trećina globalne zalihe morske ribe lovi se neodrživom razinom, a posebno je rizična situacija u Mediteranu. Ukoliko se nastavi ovaj trend, narušit ćemo morski ekosustav te ugroziti sigurnost hrane. Morski resursi u Mediteranu moraju biti osigurani za buduće generacije i moramo brinuti o budućnosti ribara i ljudi koji ovise o ovoj djelatnosti.

Predrag Fred Matić: „Uložit ću napore kako bi se unaprijedio ribarski sektor te afirmirala borba protiv nereguliranog, nezakonitog i neprijavljenog ribolova. Potražnja za ribom u svijetu raste, prema čemu bi manja količina dostupne ribe značila egzistencijalno poguban ishod za sve ljude kojima je riba primaran izvor hrane. Smatram da je održivo upravljanje ribarstvom preduvjet za budućnost europskog ribarstva“.