Dugo očekivan izvještaj o Stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj uniji usvojen je danas na Odboru za prava žena i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta. Izvjestitelj Europskog parlamenta bio je zastupnik Predrag Fred Matić, a tekst je podržala većina zastupnika i zastupnica FEMM Odbora. Ovaj izvještaj prvi je u području seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u posljednjih 10 godina, a dolazi u izuzetno važno vrijeme kada neke države članice zabranjuju pobačaj, negiraju važnost seksualne edukacije i ograničavaju pristup medicinski potpomognutoj oplodnji.

Zastupnik Matić naglašava: „Činjenica da je izvještaj izglasan u FEMM Odboru s velikom većinom daje nam nadu da će se isti scenarij ponoviti i na plenarnoj sjednici u lipnju. Izvještajem jasno tražimo univerzalni i puni pristup seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravstvenim uslugama, a što uključuje i poziv članicama EU-a da osiguraju seksualnu edukaciju za sve, kontracepciju i legalan i dostupan pobačaj. Tražimo i puni pristup medicinski potpomognutoj oplodnji za sve osobe, bez diskriminacije, i visokokvalitetnu skrb za trudnice, rodilje, babinjače i dojenčad. Tekst jasno osuđuje pokušaje pojedinih aktera da teme poput pobačaja zlorabe za nacionalne interese i poziva Komisiju da zaštiti pravo svake osobe na samoodređenje i pravo na izbor, uz poseban naglasak da se svaka diskriminacija u pristupu ovim zdravstvenim uslugama na temelju roda, spola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije ili drugih osnova mora suzbiti.“

Naglašava se važnost seksualne edukacije pa tako i poziva na uvođenje iste u osnovne i srednje škole, a ujedno se i poziva države članice na aktivniju borbu protiv dezinformacija. Apelira se na države članice da dekriminaliziraju pobačaj te uklone i suzbiju sve prepreke legalnom pobačaju. Također, ističe se da priziv savjesti dovodi do uskraćivanja zdravstvene skrbi temeljem osobnih uvjerenja kojem nije mjesto u niti jednom zdravstvenom sustavu i adekvatni mehanizmi javnog upućivanja moraju biti uspostavljeni. Matić podsjeća kako je nedostupnost pobačaja realnost diljem svijeta i da svake godine 23.000 žena umre od posljedica nesigurnog pobačaja. Gotovo svaka smrt uzrokovana nesigurnim pobačajem mogla se prevenirati kroz legalan i dostupan siguran pobačaj, dostupnu kontracepciju, seksualnu edukaciju te zdravstvenu njegu i skrb.

Idući korak je glasanje o izvještaju na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u lipnju ove godine gdje tekst mora potvrditi većina svih zastupnika i zastupnica te Matić naglašava: „Očekujem da će većina podržati ovaj tekst koji potvrđuje da je Europska unija spremna jasno stati iza svih onih čija su se prava ograničavala i zabranjivala posljednjih godina. Pregovori nisu bili laki no od cilja nećemo odustati: pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju za sve kao obveza država članica, a onima koji nas na tom putu opstruiraju mogu samo poručiti da je zaštita ljudskih prava iznad sitnih političkih interesa i da je ovo prvi korak da konačno suzbijemo takvu nazadnjačku agendu diljem Europe. Vjerujem i da će me sve hrvatske kolegice i kolege u EP-u podržati u ovome na plenarnoj sjednici jer glas protiv značio bi da su protiv zaštite zdravlja naših građanka!“.