Matić naglašava: treba zaštititi radnička prava u sektoru i pod hitno uspostaviti minimum standarda za cijelu EU!

Europski parlament izglasao je Izvješće o položaju umjetnika i kulturnom oporavku u EU-u, a za koje je izvjestitelj socijalista i demokrata bio hrvatski zastupnik Predrag Fred Matić. Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 izazvala je potpuni zastoj u kulturnom i kreativnom sektoru, a posljedično i pogoršanje ionako nesigurnog statusa i problematičnih uvjeta rada umjetnika/ica i kulturnih i kreativnih radnika/ica. Svjestan situacije u kojoj se kulturni i kreativni sektor nalazi, zastupnik Matić kao jedan od izvjestitelja podnio je velik broj amandmana usmjeren na zaštitu radničkih prava u sektoru te tražio hitno donošenje zajedničkog okvira za uvjete rada i minimalne standarde za sve zemlje EU-a u pogledu ugovora, socijalnog osiguranja, osiguranje od bolesti i nezaposlenosti, mirovinskih programa, izravnog i neizravnog oporezivanja.

Zastupnik Matić ističe: „Ovo izvješće dolazi u ključno vrijeme kada se još uvijek bavimo posljedicama pandemije za kulturne i kreativne sektore i moramo imati na umu da govorimo o 8 milijuna ljudi u Europi koji su zaposleni i rade u tim sektorima. Od Komisije tražim da predloži europski status umjetnika koji postavlja zajednički okvir za uvjete rada i minimalne standarde koji su zajednički za sve zemlje EU -a. Ne možemo više imati situaciju da ljudi u kulturi i kreativi pošteno rade, a primaju ili mizernu ili nikakvu plaću za svoj rad i pritom nemaju adekvatnu razinu socijalnog osiguranja.“ Puni pristup socijalnoj zaštiti umjetnicima/cama i kulturnim djelatnicima/cama, bez obzira na njihov radni status, uključujući pristup naknadama za slučaj nezaposlenosti, zdravstvenoj zaštiti i mirovinama pridonijet će ukidanju nesigurnosti u medijskom i kulturnom stvaralaštvu. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi potrebno je raditi i na većoj sinergiji između svih relevantnih programa financiranja kreativnog sektora, poput Horizon Europe, Creative Europe, InvestEU, Digital Europe, Cohesion Policy, a tu je i pitanje Fonda za oporavak.

Matić podsjeća da su proračunska sredstva iz fonda za oporavak i otpornost koja se izdvajaju za kulturu još uvijek niža od 2% zbog čega poziva Komisiju da objavi podatke o iznosima i namjeni Plana za oporavak i otpornost i naglašava: „Kada smo radili pregled nacionalnih planova, šokiralo me da države nisu poštivale zahtjev EP-a da izdvoje 2% sredstava za kulturu. Tu je, nažalost, i Hrvatska. Izgleda da im je kultura zadnja na popisu prioriteta, a to je nedopustivo. Bez snažnog kulturnog i kreativnog sektora, nema ni društvenog razvoja i ponovno apeliram na sve države članice da izdvoje adekvatna sredstva kako bi se ublažile posljedice krize i potaknuo dugoročni razvoj sektora. Na to ih upozoravamo i ovim izvještajem.“