Matić upozorava na prepreke u pristupu pobačaju i poziva da se donese novi zakon o pobačaju.

Povodom Globalnog dana akcije za siguran i legalan pobačaj, a koji se diljem svijeta obilježava 28. rujna, zastupnik Predrag Fred Matić, kao izvjestitelj Europskog parlamenta za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, upozorava na zabrinjavajuće prepreke u pristupu sigurnom pobačaju. Matić naglašava kako je nedostupnost pobačaja realnost diljem svijeta. Procjenjuje se da se godišnje izvrši oko 25 milijuna nesigurnih pobačaja, od čega se 8 milijuna pobačaja izvodi u iznimno opasnim uvjetima za život i zdravlje žene. Svake godine od nesigurnog pobačaja umre 23.000 žena. Gotovo svaka smrt uzrokovana nesigurnim pobačajem mogla se prevenirati kroz legalan i dostupan siguran pobačaj, dostupnu kontracepciju, seksualnu edukaciju te zdravstvenu njegu i skrb kroz zdravstveni sustav.

Također, zastupnik Matić izražava zabrinutost zbog stanja u Hrvatskoj i nedavnih izjava resornog ministra Beroša o određenim segmentima novog zakonodovnog okvira. Posebice zabrinjavajuća je izjava ministra o tome da se u sklopu rasprava o novom Zakonu razgovara i o tome da se „..predvidi primjereno razdoblje razmišljanja prije donošenja odluke o prekidu ili nastavku trudnoće“ , a koja implicira da se razmišlja o uvođenju obveznog savjetovanje prije prekida trudnoća. Zastupnik Matić ističe da takvi mehanizmi predstavljaju dodatne restrikcije u pristupu zdravstvenim uslugama, kao i ograničavanje seksualnih i reproduktivnih prava žena.

Zastupnik naglašava: „rok u kojem je novi Zakon trebao biti donesen je prošao, a Ministarstvo i Vlada se skrivaju iza priča o posebnim povjerenstvima dok resorni ministar kroz ovakve najave obveznog savjetovanja pokazuje smjer u kojem se ide. Hrvatska je već suočena sa nizom prepreka u pristupu pobačaju. Posebno je zabrinjavajuća zloupotreba tzv. priziva savjesti, a koji je uskraćivanje medicinske skrbi zbog osobnih uvjerenja i nužno je osigurati da u bolnicama postoje ginekolozi/inje koje obavljaju pobačaj. Ne smije se događati da je ženama uskraćen pristup pobačaju jer ne postoji nitko da ga obavi. Potreban je efikasan mehanizam upućivanja drugom liječniku. Ponovno apeliram da se donese Zakon koji će osigurati da svaka žena u Hrvatskoj ima pristup zdravstvenoj usluzi pobačaja. Pobačaj je težak izbor, ali na kraju, to mora biti izbor.“

Ističe da je važno biti svjestan i činjenice da je pandemija COVID-19 dodatno onemogućila pristup pobačaju i da su mnogi akteri iskoristili lockdown i restrikcije u zdravstvenim sustavima kako bi ograničili pristup medicinskim uslugama i zahvatima iz područja seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Neriješena ostaje i problematika lažnih klinika za pobačaje u kojima se ženama daju lažne informacije s ciljem odgovaranja žena od medicinskog prekida trudnoće, a koje su prisutne i u Hrvatskoj te naglašava: „Još početkom ove godine pozvao sam premijera i resornu ministricu da istraže i da se očituju o djelovanju takvih klinika i udruga, a koje narušavaju temeljna ljudska prava i onemogućavaju pristup zdravstvenim uslugama, međutim odgovora nije bilo. Krajnje je vrijeme da se Hrvatska odredi i jasno iskaže planira li ostati u 21.stoljeću ili će nas gurati u 15. stoljeće i nastaviti uskraćivati temeljna ljudska prava našim sugrađankama.“